Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezuniyet koşulu toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile Bitirme Projesi dersini başarı ile tamamlamış olmaktır. Öğrenci, Bitirme Projesinin alındığı yarıyılda Bitirme Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje çalışmasını yazılı olarak vermek zorundadır.