Hakkımızda

Çağımız, yaşam boyu öğrenme anlayışını, bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini ve yeni mesleki deneyimlere açık olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda eğitim kurumları giderek çeşitlenmekte ve gelişen ihtiyaçları karşılama yönünde yapılanmaktadır. TEDÜ Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitsel ve yönetsel bilgi birikimine sahip eğitimli personel ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.  Programın eğitim dili Türkçedir.

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Yüksel Kavak    E-posta: yuksel.kavak@tedu.edu.tr  Tel: 0 (312) 585 0014

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Aslıhan Salih     E-posta: aslihan.salih@tedu.edu.tr  Tel: 0 (312) 585 0047

 

Program Koordinatörleri

Eğitim Fakültesi Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı     E-posta: gulsah.saranli@tedu.edu.tr  Tel: 0 (312) 585 0040

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Burze Yaşar     E-posta: burze.yasar@tedu.edu.tr  Tel: 0 (312) 585 0028

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreteri

Serap Toğa      E-posta: serap.toga@tedu.edu.tr     Tel: 0 (312) 585 0182