Uzmanlık Alanları

Eğitim kurumlarının ister formal ister informal olsun, yönetimi, örgütlenmesi ve işletmeciliği zaman içerisinde farklılaşmakta ve yeni bilgi ve beceriler edinilmesini gerekli kılmaktadır. Çağın gerektirdiği yönetsel bilgi ve beceriler ile donatılmış liderlere olan ihtiyaç kendisini günümüzde daha da çok göstermektedir.

Bu amaçla, Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu program, alanın genişliği ve yapısı dikkate alındığında Eğitim Bilimleri ve İdari Bilimler alanlarının kesişiminin yansıdığı bir yüksek lisans programıdır. Program, adaylara, üniversitemizin Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin bir araya geldiği, öncelikle ihtiyaç analizi yapılarak ve ortak bir dil oluşturarak hazırladığı bir tezsiz bir yüksek lisans programı sunmaktadır. Özetle bu program kendi içerisinde Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Ekonomi ve İşletme bilim dallarını içeren disiplinler arası bir özelliktedir.